GPBasics 06: Thực hành điều khiển nhân vật

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hành về điều khiển nhân vật, kết quả của bài này các bạn có thể xem tại video: Đầu tiên các bạn tạo một class mới như sau: #ifndef NINJA_H #define NINJA_H   #include <irrlicht.h>   // liệt kê các trạng thái của nhân vật […]

Read More

GPBasics 05: Căn bản về điều khiển nhân vật

Chào các bạn, trong tutorial này chúng ta sẽ làm việc với một số vấn đề trong điều khiển nhân vật. Chúng ta sẽ làm quen với khái niệm mới: Framerate independent movement. Trước khi đọc bài này thì chúng ta phải sử dụng các kiến thức về game loop (tài liệu về phần này […]

Read More

GPBasics 04: Irrlicht Text

1. Irrlicht Text Scene Node Irrlicht Text Scene Node là một Scene Node giúp bạn render các text trong 3D World. Để khởi tạo nó, bạn cần load một Font cho text. Thành phần này nằm trong GUI nên bạn cần phải thao tác qua Irrlicht GUI Environment. irr::gui::IGUIEnvironment* gui = device->getGUIEnvironment();   // font […]

Read More

GPBasics 03: Irrlicht Event Receiver

Bài này chúng ta sẽ học cách xử lý input của người dùng. Để tạo ra một đối tượng nhận input, bạn thừa kế đổi tượng IEventReceiver. Đối tượng này chỉ có nhiệm vụ nhận event, mọi xử lý thì tùy vào bạn muốn nó làm gì thì sẽ code thêm vào. class MyEventReceiver : […]

Read More

GPBasics 02: Irrlicht Hello World

Trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiều và sử dụng Irrlicht. Các bài viết mình sẽ chỉ giải thích nguyên lý và hướng làm việc với code, về cách cài đặt và sử dụng thư viện cho một môi trường cụ thể nào đó thì mong người đọc hãy tìm […]

Read More

GPBasics 00: Mở đầu về Lập trình Game

Chào các bạn, đây là bài đầu tiên trong mục Nhập môn Lập trình Game của DevNT.org. Mình sẽ dành thời gian viết bài và đăng tải những vấn đề cơ bản trong lập trình game 3D. Irrlicht là một engine đồ họa đủ tốt và dễ sử dụng dành cho người mới học, nên […]

Read More