Cập nhật về blog

Manh

November 2, 2017

Bài viết

Chào các bạn đang xem trang DevNT.org. Đã gần 1 năm qua mình chưa viết thêm bài mới nào cho blog. Quãng thời gian vừa rồi có sự chuyển đổi về hướng đi trong sự nghiệp lập trình của mình đó là tập trung hơn cho lập trình game thay vì lập trình ứng dụng […]

Read More

Sơ lược về Make

Manh

December 13, 2015

Bài viết

1. Make là gì? GNU Make là một công cụ kiểm soát việc tạo ra các file thực thi và những file khác (không là file mã nguồn) của một chương trình từ mã nguồn của chương trình đó. Make có thể hiểu được cách để build phần mềm của bạn từ một file gọi […]

Read More

Biến môi trường PATH

Manh

December 7, 2015

Bài viết

1. Biến môi trường là gì? Biến môi trường là những giá trị được cung cấp và phụ thuộc vào Hệ điều hành, vậy nên sự thay đổi của các biến môi trường (khi thay đổi môi trường chạy) sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực thi của một ứng dụng, nếu như ứng dụng […]

Read More