Hậu quả từ những trường trọng Java

Manh

March 19, 2016

Bài dịch

Tác giả: Joel Spolsky Joel Spolsky là Co-founder sáng lập ra Stack Overflow vào năm 2008, hiện nay anh là CEO của Stack Exchange. Thông tin thêm: http://www.joelonsoftware.com/AboutMe.html Bài gốc: http://www.joelonsoftware.com/articles/ThePerilsofJavaSchools.html Mấy chàng lười. Có điều gì đó đã xảy ra với tính chuyên cần. “Người ta quả là may mắn. Chúng tôi từng sống […]

Read More