Lập trình giao diện console: NCurses Form

Manh

December 22, 2015

C++

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ add thêm hành động vào Menu, khi được lựa chọn, chương trình sẽ tạo ra một form nhập dữ liệu.   1. Color Attributes Chúng ta đã biết rằng một ứng dụng NCurses có thể sử dụng màu hoặc không. Vậy có thể thay đổi các màu hiển […]

Read More

Lập trình giao diện console: NCurses Menu

Manh

December 17, 2015

C++

1. App căn bản (Note: các hướng dẫn này được viết cho Linux, NCurses có thể chạy trên môi trường Windows, tuy không có khác biệt về code, nhưng các bước cài đặt thư viện cũng như biên dịch sẽ khác, nếu có thời gian mình sẽ viết thêm bài hướng dẫn dành cho Windows […]

Read More

Lập trình giao diện console

Manh

December 13, 2015

C++

1. Giới thiệu về Ncurses NCurses được bắt nguồn từ Curses (chữ N là viết tắt của New). Curses là một thư viện lập trình giao diện terminal cho các hệ thống tựa Unix (và tất nhiên nó được viết bằng C). Ra đời bản đầu tiên vào năm 1993, hiện nay được phát triển […]

Read More