C++ Networking 06: Network message

Manh

December 13, 2016

C++ Networking

Thiết kế network message

Read More

C++ Networking 05: Stream buffer

Manh

December 12, 2016

C++ Networking

Sử dụng Asio stream buffer

Read More

C++ Networking 04: Basic communication

Manh

December 5, 2016

C++ Networking

Gửi/nhận dữ liệu

Read More

C++ Networking 03: Accepting connection

Manh

November 21, 2016

C++ Networking

Kết nối qua TCP socket

Read More

C++ Networking 02: Series Introduction

Manh

November 21, 2016

C++ Networking

Giới thiệu về series video C++ Networking

Read More

Project mã nguồn mở: server benchmark

Manh

October 5, 2016

Project

Chào bạn đọc DevNT.org. Thời gian qua khá là bận bịu với nhiều việc, một trong số đó là tiếp tục phát triển mạng xã hội dành cho lập trình viên H-Net. Hiện tại mình đang phát triển một project mã nguồn mở, framework này sẽ được cập nhật thường xuyên 😀 Kính mong các […]

Read More

C++ Networking 01: Asynchronous

Manh

March 16, 2016

C++ Networking

1. Khái niệm Asynchronous Asynchronous (async) là một phương thức xử lý và trao đổi thông tin: Nếu một quá trình diễn ra cần sự hoàn thành của một quá trình khác, chỉ mình nó cần phải chờ đợi, các quá trình khác không cần phụ thuộc vẫn sẽ được diễn ra. Trái ngược với […]

Read More

Hãy dừng việc sử dụng fflush(stdin) để xóa dòng nhập

Manh

March 16, 2016

C++

1. Hiện thực – Lập trình C được giảng dạy ở Việt Nam một cách rất “hỗn tạp” – Vì chỉ được coi là một môn học “nhập môn” nên giảng dạy khá “cẩu thả” – C không xứng đáng là để dạy nhập môn, hãy dạy nó chuyên sâu: Vì sao lại khiến một […]

Read More

C++ Networking 00: Căn bản

Manh

March 12, 2016

C++ Networking

1. C++ Networking Thư viện lập trình networking Asio được tác giả Christopher Kohlhoff phát triển, cung cấp các chức năng networking và I/O cho một ứng dụng C++, có mặt trong bộ thư viện Boost (Boost.Asio). Thư viện này cũng đã được tác giả dùng để phát triển lên bản đề xuất cho hội […]

Read More

Modern C++: Functors

Manh

March 11, 2016

C++

1. Functor là gì? Nếu như là một fan trung thành của C++ STL (Standard Template Library), bạn sẽ bắt gặp functor rất nhiều. Ví dụ trong đoạn code sau: #include <iostream> #include <vector> #include <algorithm>   void increment(int& i) { ++i; std::cout << i << ' '; }   int main() { std::vector<int> v […]

Read More