Qt Tutorial 00: Cài đặt Qt

Manh

April 17, 2015

Qt C++ Programming

Download Qt: https://www.fshare.vn/file/B93EELIJS678 https://drive.google.com/file/d/0BxGL1H7dyCi0OVpjb05pcjFmLXM/view?usp=sharing Video:

Read More

Qt Tutorials Series 1

Manh

April 17, 2015

Qt C++ Programming

I. Qt là gì? Qt là một Application Framework. Mục tiêu của các nhà phát triển nên Qt chính là tạo ra một framework có khả năng thiết kế những phần mềm có thể chạy trên nhiều nền tảng phần mềm lẫn phần cứng khác nhau mà không phải thay đổi nhiều về code. Qt […]

Read More