Dan 3D model with Jump Kick animation

Chú ý: Đọc kỹ license nếu bạn muốn sử dụng model này  

Read More

GPBasics 02: Irrlicht Hello World

Trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiều và sử dụng Irrlicht. Các bài viết mình sẽ chỉ giải thích nguyên lý và hướng làm việc với code, về cách cài đặt và sử dụng thư viện cho một môi trường cụ thể nào đó thì mong người đọc hãy tìm […]

Read More

Female Sci-fi 3D Model

Manh

August 3, 2015

Downloads, Models

Chú ý: Đọc kỹ license kèm theo file nếu bạn muốn sử dụng model này.  

Read More

GPBasics 01: Một số hiệu ứng trong đồ họa 3D

Special Effects: Khác với Visual Effects (VFX) ở chỗ VFX được thêm vào sau khi hình ảnh đã được quay lại và xử lý rồi phát lên (post production), Special Effects là các hiệu ứng được thêm vào trực tiếp vào những hình ảnh đang diễn ra (nếu là ở trong điện ảnh thì SFX […]

Read More

GPBasics 00: Mở đầu về Lập trình Game

Chào các bạn, đây là bài đầu tiên trong mục Nhập môn Lập trình Game của DevNT.org. Mình sẽ dành thời gian viết bài và đăng tải những vấn đề cơ bản trong lập trình game 3D. Irrlicht là một engine đồ họa đủ tốt và dễ sử dụng dành cho người mới học, nên […]

Read More

Lập trình Qt Android

Downloads Android SDK: https://developer.android.com/sdk/index.html#Other Android NDK: https://developer.android.com/ndk/downloads/index.html Apache Ant: https://www.apache.org/dist/ant/binaries/ Qt For Android: http://www.qt.io/download-open-source/ Video

Read More